INORI SUSHI - sushi Wilanów, restauracja sushi Ursynów, Kabaty
Na co masz ochotę ?
Twój koszyk

Opis Ilość Cena Usuń

Regulamin i polityka prywatności

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Sprzedawca – Adam Ciastek

Adres firmy – ul. Domaniewska 9/11 m 23, 02-663 Warszawa

Dane firmy – NIP: 5262190524, REGON: 362758452

Regulamin – niniejsza regulacja sprzedaży i realizacji zamówienia online za pośrednictwem strony internetowej.

Restauracja – Inori Sushi przy ul. Pod Lipą 1, Warszawa.

Klient – kupujący- każdy kto dokonuje zakupu przez stronę internetową Inori Sushi.

Przelewy 24 – system płatności online.

 

Regulamin strony i zamówienia

 • Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnej, oraz które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • W celu złożenia zamówienia klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, wskazuje adres dostawy, oczekiwany czas dostawy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 • Wysyłając zamówienie klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem i go akceptuje.
 • Restauracja po potwierdzeniu wpłaty, realizuje dostawę produktu na adres wskazany przez klienta w prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, dokładając starań aby czas realizacji był zgodny z terminem wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
 • W momencie dostawy, dostawca wraz z zamówionym towarem paragon fiskalny.
 • W przypadku, gdy klienta życzy sobie otrzymać fakturę VAT, jest zobowiązany podać niezbędne dane w formularzu zamówienia. Następnie na podstawie podanych danych zostanie wystawiona faktura, która zostanie przesłana w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mailowy lub w wersji papierowej na wskazany adres odbiorcy.
 • Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia do realizacji jest minimalna wartość zamówienia – 40 zł.
 • Kupujący ma możliwość płatności gotówką przy dostawie.
 • Kupujący ma możliwość płatności kartą płatniczą przez terminal, który jest w posiadaniu restauracji.
 • Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.

 

Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu Przelewy24.

 • W przypadku zamówienia z płatnością online (płatność kartą lub przelewem elektronicznym)i konieczności anulowania zamówienia, środki zostaną zwrócone w terminie od 2-4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zwłoka wynika ze sposobu działania operatora płatności internetowych.
 • Warunkiem zatwierdzenia zamówienia jest płatność online przelewem elektronicznym. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Restaurację informacji o nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 • Restauracja zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdym wybranym momencie, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa przez błędnie lub nieprawidłowo wypełniony bądź złożony z naruszeniem niniejszego regulaminu formularz zamówienia.
 • Restauracja zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych dla siebie powodów. Istotna informacja zwrotna będzie podana za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Restauracja zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych.
 • Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez kupującego błędnych danych w formularzu zamówienia.
 • Wszelkie reklamacje należy kierować do firmy, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inorisushi@gmail.com.
 • W wysyłanej reklamacji powinny się znaleźć niezbędne i zgodne dane z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu.
 • Data zakupu/złożenia zamówienia.
 • Opis przedmiotu reklamacji.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 • Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana kupującemu na adres e-mail podany w poczcie elektronicznej.
 • Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z kupującym oraz wszelkie działania niezbędne do funkcjonowania sprzedaży, realizacji zmówienia, a także w celu przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Restaurację.
 • Kupującemu przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które je dotyczy na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204).
 • O planowanej zmianie Regulaminu – Restauracja poinformuje z 14dniowym wyprzedzeniem w miejscu widocznym dla kupującego przed złożeniem zamówienia.
 • Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie inorisushi.pl. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług/produktów.
 • Wszelkie spory pomiędzy klientem a Restauracją będą rozstrzygane przez właściwe Sądy Powszechne a obowiązującym prawem jest prawo polskie.
 • Każdy może się zapoznać z niniejszym Regulaminem, który jest udostępniony na stronie internetowej inorisushi.pl.
 • W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego obowiązującego. W szczególności przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144. poz. 1204 ze zm.). Przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002r. Nr141 poz. 1176 ze zm.).
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem nie przysługuje konsumentowi, w odniesieniu do umów w ,której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia.
Godziny pracy
Wtorek- Czwartek
12.00-21.00
Piątek - Sobota
12.00-22.00
Niedziela
12.00-21.00
Pod lipą 1
02-798 Warszawa, Ursynów, Kabaty, Wilanów